Kısa Metraj Sohbetler - Daniel Valle Gomez

25 Mayıs 2013

Ekleyen: Fahri Şahin

4314

 Kısa Metraj Sohbetler - Daniel Valle Gomez

Moneta Film olarak medya sponsorluğunu üstlenmiş olduğumuz “Dream Less” adlı animasyon kısa film çalışmasının Yönetmeni Daniel Valle ile birçok konuya değindiğimiz röportaj metnimiz sizlerle;

Kısa film Daniel Valle Gomez için ne ifade ediyor?

Benim için kısa film, bize uzak olan her tür hissin, inanışın ve tepkinin en sade haliyle sanatsal bir ifade ile anlatılmasına olanak sağlayan esnek ve özlü bir ifade yolu.

Lorca’nın bir sözü vardır “Yükselir ve zamanla insan olur şiir”.Ben yaptığım işlerde bu sözü temel almaya çalışırım.

Kısa film yönetmenliğine nasıl başladınız?

Küçüklüğümden beri “Noel Gecesi Kabusu” filminin nasıl yapıldığını merak etmişimdir ve bilgisayar animasyonu olduğuna inanmışımdır. Bazı şeylerin oluşumuna sebep olan şeyler vardır bu sebeplerde , böyle şeylerin nasıl yapıldığını bilmek, bulmak ve hissetmek istemenin huzursuzluğu devlet tarafından dayatılan katı burslu eğitimin tamamen dışında kalmamı sağladı. Bu durumlar , anlamama ve özellikle bir başkasının değil , gerçekten benim ne yapmak istediğimi öğrenmeme sebep oldu. Özgürlük ,insanın sahip olduğu en önemli şeydir, bu yüzden biz daima özgürlüğü aramak zorundayız. Eğer özgürlük olmazsa, biz insan olmayı bırakır ve sadece geriye gitmeye başlarız.Animasyon filmi yapmanızın sebebi nedir?

Sanırım, bu sanatın ve gerçek olmayan görüntünün içinde bunu yapmak için birçok sebep var. Bir tarafta, herşeyi kontrol altına almaya ve en küçük detayı önemsemeye zorlayan büyük bir saplantım var ve animasyon sizin en küçük hareketi dahi kontrol etmenize izin verir.

Bu estetik seviyenin yanı sıra, bu devinim içindeki sihri izleyebilmek olağanüstü ve harika. Yani, devinimsiz, durağan ve renkli Dali & Malevich yapıtı saatlerce gözlemlenmiştir ve animasyon tam olarak aynı dalgalanmalara izin verir fakat bu dinamizmden kaynaklanır. Hatta, sen bunu seslere verebilirsin, her zaman senin için bir hayal olan Valkyrie‘i simgeleştirebilirsin. Ayrıca , benim durumumda bir şiir hayat kazanır ve ben her bir kelimeyi birer imgeye dönüştürürüm. Her kare sürekli inceleme gerektiren sembol ipuçları alır.

Son olarak bütçe seviyesinden bahsedersek, daha fazla bağımsız oluyorsun ve hakiki mücevherler yaratıyorsun.Kısa animasyon filmi yapmanın zorlukları nelerdir?

Sanırım iki zorluktan bahsedebiliriz, insanlar ve fiziksel zorluk. Birincisi sokaktaki hayatı sonlandırmadan projeyi oluşturabilmek. İkincisi ise yalnızca bedenen, uyuma zamanının , çalışmanın, çalışmanın veya entellektüelliğin üstesinden gelmek değil, aynı zamanda yaratıcı olmanın da üstesinden gelmek demektir. Ve sanırım bunun öneminin altında tüm bunların bir sihir olması yatıyor. Tahmin edilemeyen bir yolla bilinmeyen niceliği açığa çıkarabilmenin yaratıcılığı ile yüzleşmektir. Bu ne olacağı hakkında bir bilgisizliktir. Bu bilinmezlik gerçek zorluk ve uyarıcıdır.Dream Less’i yapma sürecini anlatabilir misiniz?

İşte burada, oldukça eğitsel olacağım, senaryo, beyin fırtınası, senaryo geri dönüşü, senaryo. Görsel senaryo taslağı , geri dönüş, görsel senaryo taslağı, tasarı , geri dönüş, tasarı, 3d modeli, karakter kurgusu, karakterler, ışık, animasyon, sahneleme, düzenleme, oluşturma, sesler ve müzik, ancak çoğunlukla en önemli şey geri dönüştür, aynı zamanda herkes size gerçeği söylemeyeceğinden ve tüm eleştiriler iyi alınmayacağından, almanın ve yapmanın en zor olduğu şeydir geri dönüş.“Kaybedecek bir şeyiniz kalmadığında ve izlediğiniz tüm kapılar kapatıldığında , sadece beyniniz hayal kurmanıza izin verir “ . Bu Dream Less’ın sloganı, bu cümle ile bize filmi anlatabilir misiniz?

Dream Less, Daniel Völgy tarafından şiirin temelini oluşturmuştur. Bu, öbür dünyayı inşa edecek rüyaların olduğu duygularla dolu ironik ve dışavurumcu bir dünya içinde, hastanın bilinçaltında bir bağlantının açığa çıkarıldığı, kanser felaketinin farklı aşamalarıyla bağlantılı olan duygusal bir seyahattir. Bu tek resimli hareket kuklalar tekniğini taklit etmeye çalışan 3d animasyonunda geliştirilir. Ayrıca, kum ve organik gereçlerle yapılan tek resimli hareketi de içerir.Avrupa kısa filmleri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Bence , merkezi Avrupa’dan, Batı Avrupa’ya, Eski Sovyetler Birliği ülkelerine kadar her bir kısa animasyon filmi , muhtemelen gelecek kuşaklara aktarılacak ve sanatsal ve görsel - işitsel aşamada çalışılacak. Diğer tarafta, Fransa her zamanki gibi, biraz deneysel olmasına rağmen, çoğu zaman harika bir estetiğe sahip olan çizgide kalacak.En beğendiğiniz kısa film festivali ve film festivali hangisi?

Sundance’de, Annecy.En beğendiğiniz yönetmen kim? Neden?

Bu biraz karmaşık. Robert Wiene, sanırım. O herşeyi değiştirdi.Bildiğiniz Türk yönetmen var mı?

Nuri Bilge CeylanEn sevdiğiniz filmler ve kısa filmler hangileri?

Filmler;. Freaks, El gabinete del Dr Caligari, Persepolis, Jurassik Park I, Batman I (Tim burton), Blow Up, American Pop, Mary an MarxHiç Türk filmi izlediniz mi?

“Lejano” sanırım Türkçe ismi; “Uzak“ tı.Yeni kısa film projeniz var mı?

Herşey yolunda giderse şayet , bu yaz yeni bir kısa filme başlayacağım.
English Version


First what does short film mean for Daniel V. Gomez?

I would say, the film is a flexible and concise way of expression that let you keep an unique artistic expression when it gives us away every kind of sensations, knowledge and reflexions in such a short time with no need to falling into redundancy.

Making my own and taking it to this discipline Lorca\\\\\\\′s phrase, \"It is poetry that rises and becomes human.\"How did you start to director of short film?

From an early age I wondered how \"Nightmare Before Christmas\" had been made and I believed it was made in computer animation. One thing led to another, the restlessness of wanting to know how those things were made , finding and feeling that I was completely outside from the rigorous scholarship education that had been imposed by the state. Those situations, led me to know and especially to learn what I really wanted to do, and not what someone else wanted me to do. Freedom is the most importat thing that the man has, so we always have to look for it. If not, we would stop being men and we just will be going back.What is the reason for doing animated films?

I think there are many reasons to do it in this art and not in actual image. On the one hand, I have a big obsession ,that forces me to take control of everything, and take care of every minimum detail and animation allows you to controll every little move.

In addition to aesthetic level, it is incredible, fantastic,being able to watch magic in movement .I mean , a work of Dali and Malevich motionless, static, painted, are observed for hours and animation lets you stream exactly the same, but providing it from a dynamism. Morevover, you can give it sound, give the image to the Valkyrie you‘ve always dreamt. In adittion, in my case a poem comes to life, I try every Word will be translated into every image .Each frame takes on a symbol hint that requires continuous review.

And finally, refering to the budget level, you can be much more independent and create authentic jewelry.What are the challenges of doing animated short film?

I think we can talk about two challenges, the human and the material one. The first, being able to carry out the project without ending up living on the street. And the second one,it is the overcoming of oneself, but not only physically, sleeping time, work or intellectual, but creative. And this is where I think the importance lies, the magic of all of this. Facing up to the creativity, being able to clear that unknown pquantity, in a unpredictable way, This ignorance about what is going to happen,.That ignorance is the real challenge and the stimulus.Could you tell me the process of making Dream Less?

Here, I am going to be very educational, Script, brainstorming, script feedback, script. Storyboard, feedback, storyboard, design, feedback, designs, 3d modeling, character setup, textures, light, animation, rendering, editing, compositing, sound, music ... but mostly feedback, it is the most important and difficult thing to receive and to do, not everyone tells you the truth, and not all the critics are well received.“When you have nothing else to lose and all the doors close while being pursued,only your mind will let you dream\" this is slogan of the Dream Less, with this sentence you tell us a movie?

Dreamless,is based on the poem by Dániel Völgy.It is an emotional journey which relates the different stages of a cancer grief, extrapolated to a relationship in the subconscious of the patient, in an expresionist and oniric world full of sensations where dreams build the hereafter. It is developed in 3D animation, trying to imitate the stop-motion puppets technique. Moreover, it includes stop-motion with sand and organic materials.Whats your opinion for european short film?

In my opinion, animated shortfilms , above all the ones from Central Europe, Eastern Europe, the former Soviet bloc’s countries have been, are and probably will be the work which will pass to the posterity and will be studied at the artistic and audiovisual level. On the other hand, France, as always, remains in an aesthetic line that most times is very perfect although a little experimental.Whats your favorite short films festival and film festival?

Annecy, and in Sundance.Who are your favorite director? Why?

It is complicated... Robert Wiene, I think he changed everything.Do you recognize Turkish Director ?

Nuri Bilge CeylanWhats your favorite movies and short films?

Movies;. Freaks, El gabinete del Dr Caligari, Persepolis, Jurassik Park I (lthe good one), Batman I (Tim burton), Blow Up, American Pop, Mary an MarxDid you watch Turkish Film?

“Lejano”, “Uzak” I think its name in Turkish.Have you new short film project?

If everything goes well, I will start with another shortfilm this summer
Spanish Version


En primer lugar, qué significa el cortometraje para Daniel V. Gómez?

Para mi el cortometraje es una forma de expresión ágil, concisa que te permite una expresión artística única al regalarnos en poco tiempo todo tipo de sensaciones, conocimientos y reflexiones sin necesidad de dilatar el tiempo ni caer en redundancias.

Haciendo mía y llevándola a esta disciplina la frase de Lorca; “Es la poesía que se levanta y se hace humana”.Cómo empezaste a dirigir un cortometraje?

Desde pequeño me preguntaba como se había hecho “Pesadilla antes de navidad” y creía que era en animación por ordenador. Una cosa llevo a la otra, la inquietud del querer saber el como se hacian y el encontrarme, y sentirme totalmente al margen de los academicismo rigurosos impuestos a nivel educativo por el estado me fue llevando a conocer y sobre todo a aprender lo que yo quiero aprender, no lo que otro quiere y como, ese otro cree que debe ser. Buscando siempre la libertad, que es lo mas importante que tiene el hombre sino dejaríamos de ser hombres y volveríamos a otros tiempos.Cuál es la razón para hacer películas de dibujos animados?

Creo que son muchos los motivos para hacerlo en esta técnica y no en imagen real. Por un lado, tengo un un nivel de obsesión por las cosas de grado sumo que me obliga a cuidar hasta el mínimo detalle y la animación te permite dominar absolutamente todo.

Por otro lado a nivel estético, es increíble, excepcional poder ver la magia en movimiento es decir una obra de Dalí o Malevich quietas, estáticas, pintadas, son observadas durante horas y la animación te permite transmitir eso mismo pero dotándolo de un dinamismo. Pero no solo eso, porque puedes dotarlo de sonido, darle a la Walkiria la imagen que has soñado con matices dignos de los sueños. Pero no solo eso, porque como en mi caso un poema cobra vida, hago que cada palabra se transmita en la imagen, cada fotograma adquiere un tinte de símbolo que obliga a la revisión continua.

Y por ultimo a nivel de presupuesto, te permite ser mucho mas independiente y crear autenticas joyas.Cuáles son los retos de hacer un cortometraje de animación?

Yo creo que podemos hablar de dos retos uno material y otro humano. El primero poder llevar a cabo el proyecto sin terminar viviendo en la calle. Y el segundo, es la superación de uno mismo pero no solo a nivel físico, de horas de sueño, trabajo o intelectual, sino creativo. Y hay es donde yo creo que reside la importancia, la magia de todo esto, el desafiar a la creatividad el poder despejar esa incógnita de forma impredecible, ese desconocimiento de qué se te va ocurrir, ese desconocimiento es un desafío y un estímulo.Me podría decir cuál es el proceso para realizar Dreamless?

Aquí voy a ser muy didáctico; Guión, brainstorming, guión, feedback, guión. Storyboard, feedback, storyboard, diseños, feedback, diseños, modelado 3d, character setup, texturas, luz, animación, render, montaje, composición, sonido, música..., pero sobre todo feedback, es lo mas importante y lo mas difícil de recibir y de hacer, no todo el mundo te dice la verdad, y no todas las criticas bien recibidas.\"Cuando has perdido todo, mientras las puertas se cierran y todo te persigue, sólo tu cabeza te permitirá soñar \" . Es la sinopsis de Dreamless, que nos quieres decir?

Dreamless, basado en el poema de Dániel Völgy, es un viaje emocional, que narra las distintas fases del duelo del cáncer, extrapolado a una relación de pareja dentro del subconsciente del paciente, dentro de un mundo expresionista y onírico cargado de sensaciones donde los sueños construyen el mas allá. Esta desarrollado en animación 3d imititando el stop-motion con muñecos, además de stop-motion con arena y materiales organicos.Cuál es su opinión de cortometraje europeo?

En mi opinión, los cortometrajes de animación sobre todo de centro Europa, Europa del este, en los países del antiguo bloque soviético han sido, son y seguramente serán obras que pasaran a la posteridad y serán estudiadas a nivel artístico y audiovisual. Por otro lado Francia como siempre se mantiene en una linea esteticista que casi siempre es muy perfecta aunque poco experimental.Cuál es su festival de cortometrajes favorito?, y de largometrajes?

Sundance., Annecy.Quien es su director favorito? por qué?

Is complicado... Robert Wiene, creo que lo cambio todo.Reconoces algún director turco?

Nuri Bilge CeylanCuales son tus películas favoritas y cortometrajes?

Freaks, El gabinete del Dr Caligari, Persepolis, Jurassik Park I (lthe good one), Batman I (Tim burton), Blow Up, American Pop, Mary an MarxHas visto alguna película turca?

“Lejano”Algún nuevo proyecto de cortometraje?

Este verano si todo va bien empezare un cortometraje.

Röportaj: Fahri Şahin
İngilizce Tercüme: Melika İncirliler
İspanyolca Tercüme: Daniel V. Gomez

PAYLAŞYorumlarGeri Dön: Ana Sayfa